Leve de verbonden stem!

Wat verbindt jullie? Een familieband, vriendschap, buur- of leesclub- genoten?

In plaats van het jaarlijkse familie etentje willen jullie een activiteit waar plezier hand in hand gaat met verdieping van het contact dat jullie bindt. Of als vriendengroep willen jullie met elkaar zingen en een leuke ervaring delen vanuit een totaal nieuwe invalshoek. Laat jullie harten spreken en zing dat van de daken. Fout zingen bestaat niet, enkel een zingende (hart) ontmoeting. Samen maken we een programma op maat. We stellen de grote lijn vast zodat ruimte ontstaat voor fantastische, niet eerder beleefde zang ervaringen.

  • Workshop ‘leve de verbonden stem’ een dagdeel door de week of in een weekend